Mateřská škola

PŘEDSTAVENÍ   ŠKOLY

Naši mateřskou školu najdete na ulici Pražská 2A, v těsné blízkosti sportovní haly Na střelnici.

Školu tvoří  3 budovy, spojené chodbou:

Pavilon A - mateřská škola - 2 třídy s kapacitou 56 dětí.

Pavilon B - základní škola - 2.A a 1.A

Pavilon C - základní škola 1.B a Baby centrum města Svitavy

Škola je obklopena prostornou a udržovanou zahradou.Třídy mají dobré prostorové podmínky pro rozvinutí her a různé pohybové aktivity dětí. Vybavení hračkami, didaktickými pomůckami, tělovýchovným nářadím a náčiním,  je průběžně obnovováno a doplňováno.

Telefonní kontakty:

1. oddělení    731 954 047

2. oddělení    739 480 555

Fotogalerie