EVVO

Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí.

V České republice program zaštiťuje MŠMT a MŽP a je do něho zapojeno přes 300 škol. Program Ekoškola probíhá také v dalších 55 zemích světa a celosvětově se ho účastní přes 44 500 škol. Jeho mezinárodním koordinátorem je nezisková organizace FEE (Foundation for Environmental Education).

Podle výzkumu se žáci z Ekoškol chovají k životnímu prostředí šetrněji než ostatní žáci, častěji sdílí pocit, že mají svým jednání možnost ovlivňovat stav životního prostředí a mají vyšší míru znalostí o odpovědném environmentálním chování v oblasti ekomanagementu.

Koordinátorem programu v ČR je TEREZA, vzdělávací centrum z. ú.