Historie školy

Základní škole na Sokolovské ulici se říkalo „pátá“. Zahájila svoji činnost v roce 1964 v nové budově gymnázia a ve své době byla, co se počtu žáků týká, největší svitavskou školou.

Od 1. 1. 2012 byla sloučena s MŠ Pražská. Kapacita školy je od 1. 9. 2013 navýšena na 360 žáků, 56 dětí MŠ a 120 dětí ŠD.

Škola je velmi dobře vybavena moderními vyučovacími pomůckami, které získává realizací evropských projektů. Ve všech kmenových a odborných učebnách mají žáci interaktivní tabuli.

Na veřejnosti se škola prezentuje jako kvalitní vzdělávací zařízení se zaměřením na výuku cizích jazyků, přírodních věd, technických předmětů, informatiky a sportovních aktivit žáků.

Žáci se na naší škole učí od 1. třídy anglickému jazyku. V sedmé třídě si žáci mohou zvolit další cizí jazyk – němčinu nebo ruštinu.

Škola je zapojena do mezinárodního projektu GLOBE. V roce 2010 se stala pořadatelem 13. českých GLOBE Games. V roce 2009 získala škola mezinárodní ocenění EKOškola, který v roce 2011 obhájila.

Škola disponuje celkem šesti odbornými učebnami – nadstandardně vybavená učebna výtvarny a cvičné kuchyně, školní dílna, digitální jazyková laboratoř, počítačová učebna, dále učebna přírodních věd a relaxační místnost pro výuku půlených hodin. Dále kabinetem a místností pro školní psycholožku a učebna pro speciálního pedagoga.

Na ulici Pražská 2A je odloučené pracoviště školy, ve kterém se nacházejí 2 oddělení MŠ, 4 třídy ZŠ a 2 oddělení ŠD s výtvarnou dílnou. Budovu obklopuje rozsáhlý areál s dětským hřištěm a možností aktivního vyžití dětí MŠ i žáků ZŠ. Součástí areálu je i „Přírodní hřiště“, které umožňuje dětem MŠ i ZŠ aktivní využití celého areálu a venkovní učebna.

Od září 2008 naše škola spolupracuje se základní školou ve Spišském Bystrém nedaleko města Poprad v Prešovském samosprávném kraji. Tato spolupráce je založena na společném setkávání žáků 9. třídy, poznávání přírody a kultur jednotlivých národů.