Povinnost nošení roušek ve škole s platností od 18.09.2020

Vážení zákonní zástupci a žáci školy,

Od 18. 9. 2020 vzhledem k nařízení Ministerstva zdravotnictví budou platit nová pravidla pro povinnost nošení roušek v prostorách školy:

 • - děti a pedagogičtí pracovníci školy nejsou povinni nosit roušku.
 • 1. stupeň základní školy - pouze ve společných prostorách školy  (chodba školy, WC, jídelna...).
 • 2. stupeň základní školy - ve všech vnitřních prostorách školy. 
 • Výjimku mají vzdělávací aktivity, jejíchž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje).

 

Mimořádné opatření MZ ze dne 9. 9. 2020

Sokolovská - hlavní budova školy

 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na jejich uložení.
 • Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.

 

Pražská ZŠ - odloučené pracoviště školy

 • Všichni žáci i pedagogičtí pracovníci školy v době ranní družiny od 6:30 - 7:30 hodin a odpolední družiny od 15:30 - 16:30 hodin musí nosit roušku (v této době jsou v ŠD žáci z různých tříd a pavilonů).
 • Od 7:30 hodin žáci přichází přímo do svých kmenových tříd, kde je zajištěn pedagogický dozor. Žáci nemusí mít roušku.
 • Žáci první třídy v pavilonu B - přízemí - nemusí nosit roušku. V ostatních společných prostorách školy jsou povinni nosit roušku.
 • Žáci druhých tříd v pavilonu C nemusí nosit roušku. V ostatních společných prostorách školy jsou povinni nosit roušku.
 • Žáci třetí a čtvrté třídy v pavilonu B - první patro - nemusí nosit roušku. V ostatních společných prostorách školy jsou povinni nosit roušku.
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na jejich uložení.
 • Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
 • Zákonní zástupci jsou povinni v prostorách školy nosit roušku.

 

 

Pražská MŠ - odloučené pracoviště školy

 • Zákonní zástupci jsou povinni v prostorách školy nosit roušku.

 

 

OBECNÉ INFORMACE DLE MANUÁLU MŠMT ke COVID-19

1. Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou vstoupit do školy.

2. Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka.

3. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.

4. Po dobu mimořádných opatření nebude z hygienických důvodů zajištěn celodenní pitný režim pro žáky na Sokolovské.

5. Soutěže celostátního charakteru pro školní rok 2020/2021 nebudou MŠMT vyhlášeny.