Prodloužení nouzového stavu do 20. 11. 2020 a distační výuka

01.11.2020

Na základě usnesení vlády ze dne 30. 10. 2020 došlo k prodloužení nouzového stavu až do 20. 11. 2020 a byla vydána nová krizová opatření.

Z hlediska ZŠ a MŠ došlo k prodloužení stávajících opatření:

 • pro MŠ se nemění stávající režim, tj. provoz MŠ není přerušen;
 • pro žáky ZŠ platí zákaz osobní přítomnosti na vzdělávání ve škole, pokračuje povinná distanční výuka dle aktuálních rozvrhů zaslaných v Google Classroom;
 • provoz určené školy pokračuje a byl rozšířen okruh zákonných zástupců, kteří mohou využít určenou školu pro péči o svoje děti, viz více určená škola.

Distanční výuka na ZŠ

Organizační informace:

 • Od 14. 10. 2020 je uzavřená škola – povinná distanční výuka pro 1. i 2. stupeň ZŠ.
 • Od 14. 10. 2020 je platný nový rozvrh distanční výuky pro jednotlivé třídy (přístupný po přihlášení na webové stránky na "rodič" nebo "žák").
 • On-line výuka je pro všechny žáky povinná a probíhá dle rozvrhu ve stanovený čas v délce hodiny 45 minut. Absence žáka musí být řádně omluvena třídnímu učiteli (e-mailem) nejpozději do tří dnů.
 • Pravidla distanční výuky jsou nastavena ve Školním manuálu distanční výuky, který je vložen v třídních Classroom.
 • Všichni žáci školy mají nárok na dotovaný oběd, proto mohou využít školního stravování:
  • 1. – 3. třída – výdej stravy bude zajištěn přímo v IJŠ Milady Horákové – do obědníku nebo přímo na místě „na talíř“ od 11:30 – 13:00.
  • 4. – 9. třída – na Sokolovské od 12:15 – 12:30 – na místě „na talíř“ nebo do obědníku od 10:50 – 11:20 z výdejního okna na boku budovy.
  • Obědy mají všichni žáci automaticky odhlášené (Pražská i Sokolovská).
  • Mají je nahlášené pouze žáci na Sokolovské dle projeveného zájmu (5. – 9. třída).
  • Případné přihlášky nebo odhlášky na následující dny si zajistí každý rodič sám.
  • Tel.: Pražská – IJŠ – 461 533 455, Sokolovská – 461 541 348.
 • Ošetřovné - níže je uveden odkaz na postup při žádosti o ošetřovné včetně informací pro zaměstnavatele. Na stránce naleznete přesný návod a nápovědu jak postupovat a kam a co vyplnit. Při vyplnění žádosti bude pro ČSSZ vygenerováno na začátku jedinečné číslo, které si prosím poznamenejte. V druhém odkazu je k otevření a vyplnění tiskopis pro rodiče – Žádost o ošetřovné.
 • Odkaz na informace k ošetřovnému pro rodiče a návod na vyplnění žádosti
 • Žádost o ošetřovné