Určená škola k výkonu péče o děti rodičů vybraných profesí

14. 10. 2020

Vážení rodiče,

od 14.10.2020 nabízíme rodičům vybraných profesí péči o jejich děti 1. - 5. třídy základní školy v době od 6:30 do 16:00 hodin na odloučeném pracovišti školy na ulici Pražská 2A, Svitavy (vedle sportovní haly). 

V příloze jsou základní informace o organizaci péče, které si pečlivě prostudujte. Zápisní lístek a čestné prohlášení máme případně k dispozici k vyplnění na místě. Dítě na následující den lze přihlásit nejpozději do 13:30 hodin.

V případě Vašeho zájmu kontaktujte ředitelku školy Ing. Alenu Vašákovou (733 735 788).

Provoz určené školy bude probíhat také v týdnu od 26. - 30. 10. 2020. Provoz určené školy pokračuje i v měsíci listopadu po dobu uzavření základních škol.