You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Připravuji...

Projekt spolufinancován z ESF a státního rozpočtu ČR.
Název projektu: OP JAK I - Rozvoj MŠ, ZŠ a ŠD Sokolovská
Reg. č.: CZ.02.02.XX/00/22_002/0000930
Výše podpory: 3 621 323 Kč
 
Datum zahájení projektu: 01. 09. 2022
Datum ukončení projektu: 31. 08. 2025
Doba trvání: 36 měsíců
 
Projekt je zaměřen na podporu a rozvoj následujících témat:
 • personální podpora pro děti a žáky ohrožené školním neúspěchem;
 •  profesní rozvoj pedagogů MŠ, ZŠ a ŠD;
 •  podpora inovativního vzdělávání v MŠ a ZŠ v oblasti využití nových technologií;
 •  podpora osobnostního rozvoje účastníků zájmového vzdělávání v ŠD s využitím inovativních forem vzdělávání.
 
Co je cílem projektu?
Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání, profesní rozvoj pedagogů a zavádění moderních trendů v MŠ, ZŠ a ŠD.
Vybrané aktivity:
 • Školní asistent – personální podpora MŠ, ZŠ
  • Cílem této aktivity je poskytnout větší podporu zejména dětem a žákům ohroženým školním neúspěchem a umožnit zohlednění jejich individuálních potřeb.
 • Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ
  • Cílem této aktivity je poskytnout personální podporu – školního speciálního pedagoga.
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ, ZŠ a ŠD
  • Cílem je podpořit profesní růst pedagogických pracovníkům a zavádění moderních trendů ve vzdělávání.
 • Inovativní vzdělávání dětí v MŠ a žáků v ZŠ
  • Cílem aktivity je podpora osobnostního rozvoje dětí v MŠ a žáků v ZŠ s využitím inovativních forem vzdělávání.
 • Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD
  • Cílem aktivity je podpora osobnostního rozvoje účastníků ŠD s využitím inovativních forem vzdělávání.Mateřská škola

Odloučené pracoviště
Zástupkyně ředitelky: tel. 733 322 839
E-mail: ms.prazska@zs5.svitavy.cz
Pražská 2A, 568 02 Svitavy

Základní škola

Ředitelka školy: tel. 733 735 788
Zástupkyně ředitelky: tel. 734 237 631
E-mail: skola@zs5.svitavy.cz
Sokolovská 1638/1, 568 02 Svitavy

Školní družina

Odloučené pracoviště
Vedoucí vychovatelka: tel. 730 194 911
E-mail: sd.prazska@zs5.svitavy.cz
Pražská 2A, 568 02 Svitavy