You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Připravuji...

Po domluvě se zástupkyní pro MŠ budou akce zveřejňovány po skončení měsíce - aktuální ifnormace naleznete v aplikaci Školka v mobilu". Děkujeme za pochopení.

Měsíc září 2023

Krtečci

13. 09. Zahradní piknik na dece

19. 09. Krájení a sušení jablek

20. 09. Jóga

21. 09. Pečení jablečného štrůdlu

26. 09. Zdravé hranolky do trouby

27. 09. Divadlo Šikulka

29. 09. Projektový sportovní den  

 

Žabky

04. 09. Seznámení dětí s novou třídou

05. 09. Rodičovská schůzka

06. 09. Procházka po okolí MŠ a návštěva ostatních tříd

12. 09. Bylinková zahrádka - okopávání a ochutnávka bylinek

13. 09. PAVUČINA PŘÁTELSTVÍ

19. 09. Ochutnávka a popis ovoce a zeleniny

21. 09. PEČENÍ - bábovka z jablíček

25. 09. PEČENÍ A RESTOVÁNÍ zeleniny

27. 09. Maňáskové divadlo ŠIKULKA

25. 09. Návštěva u pana starosty Šimka na radnici

29. 09. PROJEKTOVÝ DEN - Se Sokolem do života

 

Zajíci

04. 09. Seznámení dětí s novou třídou

07. 09. Rodičovská schůzka

07. 09. Procházka po okolí MŠ a návštěva ostatních tříd

08. 09. Roboden

12. 09. Plavání

13. 09. Dopravní hřiště v areálu

15. 09. Roboden

19. 09. Plavání

21. 09. Návštěva předsedy hokejového oddílu

22. 09. Roboden

25. 09. Návštěva u pana starosty Šimka na radnici

26. 09. Plavání

27. 09. Maňáskové divadlo ŠIKULKA

29. 09. PROJEKTOVÝ DEN - Sportovní/badatelský

 

Měsíc říjen 2023

Krtečci

03.10. Angličtina hrou

 

Žabky

31. 10. Hravá angličtina, Strašidelná škola na Pražské (Halloween)

Zajíci

31. 10. Hravá angličtina, Strašidelná škola na Pražské (Halloween)

Měsíc listopad 2023

Krtečci

30.11. Rozsvícení stromu v MŠ Žabičky akce listopad

Žabky

30. 11. Rozsvícení vánočního stromečku

Zajíci

30.11. Výroba punče, Slavnostní rozsvícení stromu v MŠ a charitativní sbírka

Měsíc prosinec 2023

Krtečci

19. 12. Vánoční dílničky v MŠ

Žabičky

19. 12. Vánoční dílny (pečení a zdobení perníčků, vánoční ozdoba na stromeček)

Zajíci

19. 12. Vánoční dílny (pečení a zdobení perníčků, vánoční ozdoba na stromeček)

Měsíc leden 2024

Krtečci

31.01. Divadlo Jójo (Pohádka o nezbedných kůzlátkách, Finanční gramotnost - projektový den

Žabičky

 

31.01. Divadlo Jójo (Pohádka o nezbedných kůzlátkách, Finanční gramotnost - projektový den

Zajíci

13.01. Sauna, Roboden

16.01. Angličtina hrou

17.01. Příprava pečeného čaje

18.01. Návštěva tělocvičny Gymnázia, odpoledne s rodiči pro předškoláky - Předškolička

19.01. Canisterapie

20.01. Sauna, Roboden

23.01. Angličtina hrou

26.01. Sportovní hala

27.01. Sauna, Roboden

30.01. Angličtina hrou

31.01. Divadlo Jójo (Pohádka o nezbedných kůzlátkách, Finanční gramotnost - projektový den

Měsíc únor 2023

Krtečci

02.02. Sportovní hala

03.02. Pololetní prázdniny

06.02. Angličtina hrou

08.02. Divadlo Pernštejn (V říši skřítků, víl a obrů)

10.02. Sauna 14.02. Valentýnské tvoření

16.02. Sportovní hala

17.02. Sauna

20.02. Masopust – výroba masek, karneval

22.02. Jóga

24.02. Sauna

27.02. Angličtina hrou

Žabičky

06.02. Angličtina hrou

08.02. Divadelní představení AGENTURA PERNŠTEJNI - V říši skřítků, víl a obrů

09.02. Sportovní hala

10.02. Sauna

17.02. Sauna

21.02. Pečení - sněhový dort

23.02. Sportovní hala

24.02. Sauna

27.02. Angličtina hrou

Zajíci

01.02. Tělocvična Gymnázia – sportovní hry

02.02. Roboden

03.02. Pololetní prázdniny

06.02. Angličtina hrou

08.02. Divadlo Pernštejn (V říši skřítků, víl a obrů)

09.02. Návštěva městské knihovny s programem

10.02. Roboden, Sauna

15.02. Tělocvična, Předškolička pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče. Začátek v 15:30 hod.

17.02. Roboden, Sauna

22.02. Tělocvična Gymnázia

23.02. Masopustní karneval, Návštěva p. učitelek ze ZŠ – příprava dětí do 1. třídy

24.02. Roboden, Sauna

27.02. Angličtina hrou

Měsíc březen 2023

Krtečci

02.03. Sportovní hala

03.03. Sauna

06.03. – 10.3. Jarní prázdniny

13.03. Angličtina hrou

15.03. Den otevřených dveří v MŠ

16.03. Sportovní hala

17.03. Sauna

20.03. Angličtina hrou

23.03. Divadlo JOJO (Trampoty čarodějky Čarymůry)

24.03. Sauna

28.03. Velikonoční dílny s rodiči (15:30-17:00)

30.03. Sportovní hala

Žabičky

03.03. Sauna

06.03. – 10.3. Jarní prázdniny

13.03. Angličtina hro

17.03. Sauna

20.03. Angličtina hrou

21.03. Vaření - Krupičná kaše

23.03. Divadlo JÓJO - Trampoty čarodějky Čárymůry

24.03. Sauna

27.03. Angličtina hrou

30.03. Velikonoční dílny s rodiči

Zajíci

01.03. Tělocvična Gymnázia

02.03. Návštěva Městské knihovny s programem pro předškoláky

03.03. Roboden, Sauna

06.03. – 10.3. Jarní prázdniny

13.03. Angličtina hrou

15.03. Tělocvična Gymnázia, Předškolička – vzdělávací odpoledne pro rodiče a děti

16.03. Návštěva p. učitelek ze ZŠ, příprava budoucích prvňáčků

17.03. Roboden, Sauna

20.03. Angličtina hrou

22.03. Tělocvična – sportovní dopoledne

23.03. Divadlo JÓJO - Trampoty čarodějky Čárymůry

24.03. Roboden, Sauna

30.03. Velikonoční dílny s rodiči ( 15:30- 17:00)

Měsíc duben 2023

Krtečci

03. 04 Angličtina hrou, Sběr papíru

11. 04. Ukliďme Česko

12. 04. Jóga 17. 04. Angličtina hrou

19. 04. Divadlo Pernštejn (O statečném kapitánu Ploutvičkovi)

21. 04. Návštěva oveček

24. 04. Angličtina hrou

28. 04. Čarodějnice v MŠ (dopolední program se ZŠ)

Žabičky

03. 04. Angličtina hrou, Sběr papíru

11. 04. Ukliďme Česko

12. 04. Návštěva záchranného hasičského sboru

17. 04. Angličtina hrou

19. 04. Agentura Pernštejn - "O statečném kapitánu Ploutvičkovi"

20. 04. Boršov - Myslivecká přehlídka trofejí

21. 04. Vycházka k ovečkám

24. 04. Angličtina hrou

28. 04. Čarodějnické dopoledne

Zajíci

03. 04. Angličtina hrou, Sběr papíru

11. 04. Ukliďme Česko

12. 04. Návštěva tělocvičny Gymnázia

13. 04. Návštěva p. učitelek ze ZŠ – příprava do školy

14. 04. Roboden

17. 04. Angličtina hrou

19. 04. Agentura Pernštejni - "O statečném kapitánu Ploutvičkovi"

20. 04. Boršov výlet autobusem - Myslivecká přehlídka trofejí

21. 04. Vycházka k ovečkám, Bazárek – charitativní akce školního Ekotýmu, Roboden

24. 04. Angličtina hrou

25. 04. Zápis do 1. třídy

26. 04. Návštěva tělocvičny

28. 04. Čarodějnické dopoledne – společná akce se ZŠ

Měsíc květen 2023

Krtečci

02. 05. Beseda s panem policistou (p. Havlík)

05. 05. Projektový den – Dopravní výchova

10. 05. Besídka ke dni matek

12.05. Návštěva Hasičské zbrojnice ve Svitavách

15. 05. Angličtina hrou

17. 05. Jóga – Květiny

22. 05. Focení v MŠ

23. 05. Jóga – Jak pejsek a kočička vařili dort

25. 05. Vesmír – vzdělávací akce, kosmický stan

29. 05. Angličtina hrou

31. 05. Zumba

Žabičky

02. 05. Policie v MŠ

04. 05. Pečení perníkového srdce

05. 05. Projektový den – DOPRAVA

09. 05. Besídka ke Dni matek

15. 05. Angličtina hrou

17. 05. Tanečky

22. 05. Focení

25. 05. Vesmír – vzdělávací akce,kosmický stan

29. 05. Angličtina hrou

Zajíci

01. 05. Státní svátek

02. 05. Policie v MŠ – vzdělávací dopoledne s policisty ČR

03. 05. Tělocvična

04. 05. Dopravní hřiště – projektový den - DOPRAVA

05. 05. Výlet autobusem do lékárny v Litomyšle – návštěva rodiče v zaměstnání - exkurze

08. 05. Státní svátek

10. 05. Exkurze okresního soudu ve Svitavách

11. 05. Dopravní hřiště

12.05. Návštěva Hasičské zbrojnice ve Svitavách

15. 05. Angličtina hrou

17. 05. Tělocvična

18. 05. Dopravní hřiště, Besídka pro maminky

19. 05. Roboden

22. 05. Focení MŠ

25. 05. Vesmír – vzdělávací akce, kosmický stan

26. 05. Roboden

29. 05. Angličtina hrou

31. 05. Knihovna - vzdělávací program s paní knihovnicí

Měsíc červen 2023

Krtečci

01.06. Den dětí – karneval na zahradě MŠ, Bazárek – EKO team

07. 06. Turistická vycházka k rybníku

09. 06. Jóga

20. 06. Exkurze - Městská Policie

21. 06. Výlet do Poličky

26. 06. Bubenická dílna

27. 06. Zmrzlina

28. 06. Den Země

Žabičky

01.06. Den dětí – karneval na zahradě MŠ, Bazárek

07. 06. Práce na interaktivní tabuli - VÝUKOVÝ PROGRAM (Květen - zvířátka na statku)

08. 06. Taneční vystoupení ve Fabrice

12. 06. Dopravní hřiště

16. 06. Biologicko - chemická laboratoř a zvířata (návštěva svitavského gymnázia)

19. 06. Školní výlet do Mikulče (výlet ke koním)

20. 06. Návštěva městské policie

21. 06. Den Naruby (Den osvěty o nemoci motýlích křídel)

22. 06. Rozloučení se školním rokem zmrzlinou

26. 06. Bubenická dílna

27. 06. DEN ZEMĚ s veřejností

Zajíci

01.06. Den dětí – karneval na zahradě MŠ, Bazárek

02. 06. Roboden

06. 06. Sportovní hry MŠ na stadionu

07. 06. Práce na interaktivní tabuli - VÝUKOVÝ PROGRAM (Květen - zvířátka na statku)

08. 06. Taneční vystoupení ve Fabrice

09. 06. Roboden

12. 06. Dopravní hřiště

13. 06. Výlet vlakem do Poličky – prohlídka hradeb

14. 06. Návštěva knihovny ve Svitavách

16. 06. Biologicko - chemická laboratoř a zvířata (návštěva svitavského gymnázia)

19. 06. Generální zkouška I. – vystoupení Akademie 2023

20. 06. Generální zkouška II. – vystoupení Akademie 2023

21. 06. Den Naruby (Den osvěty o nemoci motýlích křídel), Školní akademie – slavnostní šerpování budoucích prvňáčků

22. 06. Dopravní hřiště

23. 06. Návštěva JZD Vendolí - exkurze

26. 06. Bubenická dílna

27. 06. DEN ZEMĚ s veřejnostíMateřská škola

Odloučené pracoviště
Zástupkyně ředitelky: tel. 733 322 839
E-mail: ms.prazska@zs5.svitavy.cz
Pražská 2A, 568 02 Svitavy

Základní škola

Ředitelka školy: tel. 733 735 788
Zástupkyně ředitelky: tel. 734 237 631
E-mail: skola@zs5.svitavy.cz
Sokolovská 1638/1, 568 02 Svitavy

Školní družina

Odloučené pracoviště
Vedoucí vychovatelka: tel. 730 194 911
E-mail: sd.prazska@zs5.svitavy.cz
Pražská 2A, 568 02 Svitavy