You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Připravuji...

KONCEPCE  A  CÍLE  ŠKOLY:

Koncepce školy je zaměřena na vytváření podmínek pro rozvoj osobnosti a lidské jedinečnosti každého dítěte v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami.

Pracujeme podle školního vzdělávacího programu s názvem „S krtkem poznáváme svět“, který je k dispozici v šatně dětí. Cílem tohoto programu je, vést děti k ohleduplnosti, kamarádství, toleranci a respektování druhé osobnosti. Velký důraz je kladen na rozvoj prosociálního chování, na rozvoj komunikačních schopností a na výchovu ke zdraví a zdravému životního stylu.

ŠVP PV je zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem předškolního vzdělávání a obecně platnými právními předpisy. Program činností naší MŠ vychází z potřeby důležitosti vzdělávání budoucí generace k zodpovědnému chování k přírodě a životními prostředí, tzn. k trvale udržitelnému rozvoji naší společnosti.

ROZDĚLENÍ DO TŘÍD:

Pavilon A - dolní třída - KRTEČCI - 2,5 - 4 leté děti

Pavilon A - horní třída - ZAJÍCI - 5 - 6 leté děti

Pavilon C - ŽABKY - 4 - 5 leté děti

PROVOZ ŠKOLY 6:30 - 17:00 hodin.

Denní režim je dostatečně pružný, vychází z potřeb a přání dětí, pevně stanovené jsou pouze časy pro podávání jídla (3 hodinové intervaly).

DALŠÍ AKTIVITY ROZVÍJEJÍCÍ TALENT DĚTÍ:

Všechny paní učitelky mají odpovídající vzdělání na to, aby mohly rozvíjet děti po všech stránkách, proto jsme ustoupili od "klasických kroužků". děti mají možnost vybrat si činnosti podle svého zájmu kdykoliv během dne ve své třídě (hudební, taneční, výtvarné, pracovní, pohybové, dramatické,…). Děti se zúčastňují různých akcí – divadelních představení v MŠ, vystoupení žáků ZŠ, navštěvují představení pořádaná kulturním střediskem, knihovnu, muzeum, dopravní hřiště aj. Pro děti je zajištěna pravidelná výuka anglického jazyka, kterou vede formou hry kvalifikovaná lektorka Klára Van Sas, dále plavecký výcvik v plavecké škole Laguna a lyžařský výcvik v Přívratu.

Pracujeme s dětmi formou vzdělávací nabídky a zájmu dětí, podporujeme jejich samostatnost, tvořivost a nápaditost, dáváme přednost prožitkovému učení. Rozvíjíme v dětech zdravé sebevědomí a úctu ke všemu, co je obklopuje.

Pavilon A - dolní třída - KRTEČCI

Pavilon C - ŽABKY

Pavilon A - horní třída - ZAJÍCIMateřská škola

Odloučené pracoviště
Zástupkyně ředitelky: tel. 733 322 839
E-mail: ms.prazska@zs5.svitavy.cz
Pražská 2A, 568 02 Svitavy

Základní škola

Ředitelka školy: tel. 733 735 788
Zástupkyně ředitelky: tel. 734 237 631
E-mail: skola@zs5.svitavy.cz
Sokolovská 1638/1, 568 02 Svitavy

Školní družina

Odloučené pracoviště
Vedoucí vychovatelka: tel. 730 194 911
E-mail: sd.prazska@zs5.svitavy.cz
Pražská 2A, 568 02 Svitavy