You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Připravuji...

PROVOZ ŠKOLY:

6:30 – 17:00 hod

DENNÍ PROGRAM:
Čas  

Druh aktivity  

06:30 - 09:30

hry a aktivity dle přání dětí

 

pohybové aktivity

 

didakticky zaměřená činnost

 

skupinová, frontální a individuální práce s dětmi založená na smyslovém vnímání a prožitkovém učení

 

jazykové chvilky, smyslové hry, grafická cvičení

 

kontaktní hry, lokomoční hry

 

literární, hudební a výtvarné činnosti

 

rozvoj matematických představ a rozvíjení poznání

09:30 - 11:30

pobyt venku

11:30 - 12:30

hygiena, oběd

12:30 - 14:00

odpočinek na lůžku, klidové činnosti, náhradní aktivity

14:00 - 16:00

odpolední svačina, hry a aktivity podle přání dětí

14:00 - 17:00

dle zájmu didakticky cílené činnostiMateřská škola

Odloučené pracoviště
Zástupkyně ředitelky: tel. 733 322 839
E-mail: ms.prazska@zs5.svitavy.cz
Pražská 2A, 568 02 Svitavy

Základní škola

Ředitelka školy: tel. 733 735 788
Zástupkyně ředitelky: tel. 734 237 631
E-mail: skola@zs5.svitavy.cz
Sokolovská 1638/1, 568 02 Svitavy

Školní družina

Odloučené pracoviště
Vedoucí vychovatelka: tel. 730 194 911
E-mail: sd.prazska@zs5.svitavy.cz
Pražská 2A, 568 02 Svitavy