You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Připravuji...

Po domluvě s TJ Svitavy byl od 1. 9. 2016 vytvořen nepovinně volitelný předmět Sportovní výchova (SV), který reflektuje potřeby kvalitních sportovních tréninků sportovně založených dětí. Maximální počet žáků zapsaných do tohoto předmětu je 24. Zapojit se mohou žáci 4. – 9. ročníku. Nezbytná je komunikace s TJ Svitavy a školy, která je zajištěna především prostřednictvím vyučujících předmětu Sportovní výchova a trenérů jednotlivých oddílů zapsaných žáků. Podpora sportovních aktivit žáků školy je nedílnou součástí primární prevence rizikového chování. Náklady na výuku jsou financovány z rozpočtu Města Svitavy, což je také podmínkou jeho realizace v daném školním roce.

Nepovinný předmět Sportovní výchova (SV) pro žáky 4. – 9. ročníku je realizován s časovou dotací 3 hodiny týdně, je veden vyučujícím TV školy. Pro žáky 4. a 5. tříd jsou určeny dvě hodiny týdě a pro žáky 6. - 9. tříd jedna hodina týdně.

Předmět je zaměřen na celkovou sportovní všestrannou průpravu žáků, tzn. že je vhodný jako podpůrný předmět pro všechny druhy sportů. Přihlášky žáci odevzdávají nejpozději během prvního týdne v září třídnímu učiteli. Docházka do tohoto předmětu je po přihlášení povinná, jeho hodnocení bude součástí vysvědčení a případná absence musí být řádně omluvena v souladu se Školním řádem.Mateřská škola

Odloučené pracoviště
Zástupkyně ředitelky: tel. 733 322 839
E-mail: ms.prazska@zs5.svitavy.cz
Pražská 2A, 568 02 Svitavy

Základní škola

Ředitelka školy: tel. 733 735 788
Zástupkyně ředitelky: tel. 734 237 631
E-mail: skola@zs5.svitavy.cz
Sokolovská 1638/1, 568 02 Svitavy

Školní družina

Odloučené pracoviště
Vedoucí vychovatelka: tel. 730 194 911
E-mail: sd.prazska@zs5.svitavy.cz
Pražská 2A, 568 02 Svitavy