You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Připravuji...

Zápis do MŠ pro školní rok 2024/2025

 

 • Datum: 7. 5. 2024
 • Čas: 13:00 – 17:00 hod
 • Místo: Multifunkční centrum Fabrika

Na zápis si přineste:

 • Rodný list dítěte
 • Občanský průkaz rodiče
 • Potvrzení od lékaře (netýká se dětí od 5 let k 1. 9. 2024)

Kterých dětí se zápis týká?

 • Věk dítěte k 1. 9. 2024: zpravidla 3 – 6 let, nejdříve od 2 let.

Kritéria přijímání dětí do MŠ

 • Přednostně jsou přijímány děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu – Svitavy.
 • Děti budou přijímány dle následujících kritérií:
  • místo trvalého pobytu ve Svitavách;
  • věk dítěte k 1. 9. 2024;
  • školu navštěvuje sourozenec ve školním roce 2024/2025;
  • dítě se hlásí k celodennímu provozu.

Více, viz směrnice k podmínkám přijímání a ukončování vzdělávání v MŠ.

Můžete přijít k zápisu také v jiném termínu?

V mimořádných a odůvodněných případech, kdy se z vážných důvodů nemůžete s dítětem dostavit k zápisu v zápisový den, požádejte e-mailem nebo telefonicky vedení školy o náhradní termín.

Jak bude zápis probíhat?

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE:

 • Na místě vyplní a podá žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. (Žádost si může vyplnit a vytisknout v klidu doma. POZOR! Žádost má 2 strany.)
 • Doloží potvrzení od lékaře. (Netýká se povinného předškolního vzdělávání – děti od 5 let k 1. 9. 2024)
 • Obdrží registrační číslo dítěte.
 • Předloží rodný list dítěte a svůj průkaz totožnosti.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, doloží své oprávnění dítě zastupovat.

Kolik dětí plánujeme přijmout?

V 1. kole zápisu přijímáme 20 dětí.

Kdy se rodiče dozví, zda bylo dítě přijato?

 • Rozhodnutí o přijetí, či nepřijetí dítěte bude osobně k převzetí dne 13. 5. 2024 od 13.00 do 15.00 hodin v kanceláři účetních školy, hlavní budova školy přízemí vlevo (na Sokolovské!).
 • Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na úřední desce školy (na Sokolovské), dále na webových stránkách školy 13. 5. 2024.
 • Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče, které si zákonný zástupce osobně nevyzvedne dne 13. 5. 2024, bude doručeno zákonnému zástupci poštovní zásilkou do vlastních rukou.

Dostanou rodiče přijatých dětí podrobnější informace před nástupem do školky?

Ano, v červnu budeme organizovat společnou schůzku pro rodiče nově přijatých dětí. Pozvánku pošleme na e-mail uvedený v přihlášce od zákonného zástupce.

Dostanou rodiče nepřijatých dětí informace o volných místech v jiných školkách?

Ano, 13. 5. při osobním přijetí rozhodnutí budou rodiče informováni o volných místech v jiných svitavských školkách.

Máte nějaký další dotaz k organizaci vzdělávání v naší MŠ?

Neváhejte nás kontaktovat na telefonním čísle 733 322 839 (Kateřina Šimková, zástupkyně ředitelky pro MŠ)

Alena Vašáková, ředitelka školy

Související dokumenty


Mateřská škola

Odloučené pracoviště
Zástupkyně ředitelky: tel. 733 322 839
E-mail: ms.prazska@zs5.svitavy.cz
Pražská 2A, 568 02 Svitavy

Základní škola

Ředitelka školy: tel. 733 735 788
Zástupkyně ředitelky: tel. 734 237 631
E-mail: skola@zs5.svitavy.cz
Sokolovská 1638/1, 568 02 Svitavy

Školní družina

Odloučené pracoviště
Vedoucí vychovatelka: tel. 730 194 911
E-mail: sd.prazska@zs5.svitavy.cz
Pražská 2A, 568 02 Svitavy