Mateřská škola

PŘEDSTAVENÍ   ŠKOLY

Naši mateřskou školu najdete na ulici Pražská 2A, v těsné blízkosti sportovní haly Na střelnici.

Školu tvoří  3 budovy, spojené chodbou:

Pavilon A - mateřská škola - 2 třídy s kapacitou 56 dětí.

Pavilon B - základní škola - 1.A, 2.B a 3.A

Pavilon C - základní škola 2.B a Baby centrum města Svitavy

Škola je obklopena prostornou a udržovanou zahradou.Třídy mají dobré prostorové podmínky pro rozvinutí her a různé pohybové aktivity dětí. Vybavení hračkami, didaktickými pomůckami, tělovýchovným nářadím a náčiním,  je průběžně obnovováno a doplňováno.

PROVOZ ŠKOLY: 6:30 – 16:30 hod

Telefonní kontakty:

1. dolní třída - Krtečci    731 954 047

2. horní třída - Zajíci    739 480 555

Fotogalerie