Mateřská škola

PŘEDSTAVENÍ   ŠKOLY

Naši mateřskou školu najdete na ulici Pražská 2A, v těsné blízkosti sportovní haly Na střelnici.

Školu tvoří  3 budovy, spojené chodbou:

Pavilon A - mateřská škola - 2 třídy s kapacitou 50 dětí.

Pavilon B - základní škola - 1.A, 3.A a 4.A

Pavilon C - mateřská škola - 1 třída s kapacitou 14 dětí a základní škola 2.A a 2.B

Škola je obklopena prostornou a udržovanou zahradou.Třídy mají dobré prostorové podmínky pro rozvinutí her a různé pohybové aktivity dětí. Vybavení hračkami, didaktickými pomůckami, tělovýchovným nářadím a náčiním,  je průběžně obnovováno a doplňováno.

PROVOZ ŠKOLY: 6:30 – 17:00 hod

Telefonní kontakty:

1. Krtečci    731 954 047

2. Zajíci    739 480 555

3. Žabky    739 521 572

Areál

Fotogalerie