Školní družina

Činnost školní družiny je zaměřena hlavně na sportovní aktivity jako například pravidelné plavání v krytém bazénu či bruslení na umělé ledové ploše v zimním období. Využíváme také dopravní hřiště u budovy školy, hřiště a velký areál. Nelze opomenout pobyt v přírodě, výlety do okolí. Zaměřujeme se také na rozvoj dětí po výtvarně tvořivé stránce. Ve spolupráci s kulturním střediskem navštěvujeme filmová představení pro děti a jiné kulturní akce.

Ve školním roce 2018/2019 má školní družina čtyři oddělení. Tři oddělení jsou umístěna v prostorách mateřské školy na Pražské ulici, jedno oddělení jsou v budově školy na Sokolovské ulici.