Školní družina

Činnost školní družiny je zaměřena hlavně na sportovní aktivity jako například pravidelné plavání v krytém bazénu či bruslení na umělé ledové ploše v zimním období. Využíváme také dopravní hřiště u budovy školy, hřiště a velký areál. Nelze opomenout pobyt v přírodě, výlety do okolí. Zaměřujeme se také na rozvoj dětí po výtvarně tvořivé stránce. Ve spolupráci s kulturním střediskem navštěvujeme filmová představení pro děti a jiné kulturní akce.

Ve školním roce 2017/2018 má školní družina čtyři oddělení. Tři oddělení jsou umístěna v prostorách mateřské školy na Pražské ulici, jedno oddělení jsou v budově školy na Sokolovské ulici.

První oddělení navštěvují žáci z 1.B a 3.A pod vedením paní vychovatelky Jany Valíkové, druhé oddělení navštěvují žáci z 2.A a 3.A pod vedením slečny vychovatelky Jany Jenišové, třetí oddělení navštěvují žáci z 1.A a 3.A pod vedením paní vychovatelky Daniely Křivinkové a čtvrté oddělení na ulici Sokolovská navštěvují žáci žáci z 3.B, 4.A a 4.B pod vedením slečny vychovatelky Kristýny Novákové.
Měsíční poplatek za školní družinu je 100 Kč.

Provoz školní družiny: 6:30 hod – 16:30 hod.

Vychovatelky:  
Jana Jenišová (rozvrh) Daniela Křivinková (rozvrh)
Jana Valíková (rozvrh) Kristýna Nováková (rozvrh)

Důležité dokumenty: