Školní družina

Činnost naší školní družiny je převážně zaměřena na pohybové a sportovní vyžití dětí, např. městská hřiště a sportoviště, dopravní hřiště, bruslení na umělé ledové ploše… Využíváme také hřiště a velký areál obou škol. Nelze opomenout pobyt v přírodě, výlety do blízkého okolí, k rybníku…

Pravidelně jednou týdně (středa 1.-3.třída, pátek 4.třídy) navštěvujeme, v rámci projektu Sportuj ve škole, sportovní halu, kde se děti zábavnou formou učí základní pravidla skupinových sportů (fotbal, volejbal, basketbal, florbal, házená …).

V rámci environmentální výchovy rozvíjíme u dětí kladný vztah k přírodě a k jejím obyvatelům pomocí speciálních průřezových témat s dobrovolníky přímo ze Záchranné stanice volně žijících zvířat Zelené Vendolí.

Zaměřujeme se také na rozvoj dětí po výtvarně tvořivé a hudebně pohybové stránce (pravidelně tvoříme z tradičních i netradičních materiálů, máme keramický kroužek, jednou týdně probíhá taneční kroužek). Ve spolupráci s kulturním střediskem Fabrika navštěvujeme filmová a divadelní představení a jiné kulturní akce pro děti. Dále pravidelně navštěvujeme městkou knihovnu a městské muzeum, kde mají děti připraveny doprovodné interaktivní programy a výstavy.

Příspěvek na školní družinu činí 1000 Kč na celý školní rok, tuto částku vybíráme ve dvou splátkách a to pololetně.

Ranní družina je vždy v přízemí a to od 6:30 do 7:40 hodin, poté si děti převezmou třídní učitelky. Odpolední družina je v provozu po skončení vyučování tedy od 11:30 do 16:30, prosíme rodiče o dodržování času vyzvedávání dětí, děkujeme.

Ve školním roce 2020/2021 má školní družina čtyři oddělení:

Tři oddělení jsou umístěny v prostorách mateřské školy na Pražské ulici, v přízemí prvňáčci pod vedením paní vychovatelky Moniky Vinklerové,v Tvořivě badatelské učebně druháčci pod vedením pana vychovatele Vlastimila Bednáře a v prvním patře třeťáčci pod vedením paní vychovatelky Jana Jenišové.

Jedno oddělení (provoz pouze do 15:30), které navštěvují převážně žáci 4. tříd pod vedením paní vychovatelky Jany Valíkové je v budově školy na Sokolovské ulici. Ve středu je z organizačních důvodů pouze ranní družina.