Školní družina

Školní družina je pro děti bezpečným místem, kde smysluplně tráví svůj volný čas.

Co u nás nechybí:

 • Pohybové a sportovní vyžití dětí, např. městská hřiště a sportoviště, dopravní hřiště, bruslení na umělé ledové ploše… Využíváme také hřiště a velký areál obou škol. Nelze opomenout pobyt v přírodě, výlety do blízkého okolí, k rybníku… Pravidelně jednou týdně (středa 1.a 3.třídy, pátek 2.třída) navštěvujeme, v rámci kroužku Sportuj ve škole, sportovní halu, kde se děti zábavnou formou učí základní pravidla skupinových sportů (fotbal, volejbal, basketbal, florbal, házená …).
 • Environmentální výchovou rozvíjíme u dětí kladný vztah k přírodě a k jejím obyvatelům s dobrovolníky ze Záchranné stanice volně žijících zvířat Zelené Vendolí.
 • Rozvoj dětí po výtvarně tvořivé a hudebně pohybové stránce (pravidelně tvoříme z tradičních i netradičních materiálů, máme keramický kroužek, jednou týdně probíhá taneční kroužek).
 • Ve spolupráci s kulturním střediskem Fabrika navštěvujeme filmová a divadelní představení a jiné kulturní akce pro děti; dále pravidelně navštěvujeme městskou knihovnu a městské muzeum, kde mají děti připraveny doprovodné interaktivní programy a výstavy.
 • Zapojení odborníků z praxe formou besed či exkurzí.
 • Zapojení se do celodenních školních projektových dnů.

 

Provoz školní družiny:

 • Ranní družina:6:30 – 7:30
  • 2.A a 2.B - kmenová třída 2.B;
  • 2.A, 3.A a 3.B - přízemí 
 • Po ranní družině si žáky převezmou třídní učitelky.
 • Odpolední družina
  • po vyučování do 16:00 - PO, ÚT, ČT, PÁ (ve středu družina není)
  • 11:30 – 16:30 Pražská

Prosíme rodiče o dodržování času vyzvedávání dětí. Děkujeme.

Oddělení školní družiny:

Ve školním roce 2022/2023 má školní družina čtyři oddělení:

Tři oddělení jsou umístěny v prostorách mateřské školy na Pražské ulici.

 • v přízemí jsou prvňáčci pod vedením paní vychovatelky Dany Stečínské;
 • v třídní učebně 2.B jsou druháčci pod vedením paní vychovatelky Moniky Vinklerové;
 • v prvním patře jsou třeťáčci pod vedením slečny vychovatelky Marie Markové.


Jedno oddělení, které navštěvují žáci 4. tříd pod vedením paní vychovatelky Jany Mauerové je v budově školy na Sokolovské ulici. Ve středu z organizačních důvodů družina není.

Příspěvek na školní družinu činí 1 500 Kč pro 1. - 3. třídu a 1 000 Kč pro 4. třídu na celý školní rok. Tuto částku vybíráme ve dvou splátkách (září a leden).

Telefonní kontakty:

 • prvňáčci  734 237 632
 • třeťáčci 775 199 012
 • druháčci – prvňáčci 730 194 911
 • Sokolovská – čtvrťáčci 734 701 929