You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Připravuji...

Záměr úpravy areálu školy vznikl na základě potřeb vyučujících i žáků o badatelsky orientovanou výuku a GLOBE měření u žáků na 1. stupni i 2. stupni. Realizací projektu vznikla tři vzdělávací centra, která umožňují terénní měření v přímém kontaktu s přírodou. Tato tři centra jsou umístěna tak, aby vyučující mohl rozdělit třídu na tři pracovní skupiny a měl o nich neustálý vizuální přehled. Nedílnou součástí každého vzdělávacího centra je pracovní stůl s 2 lavicemi pro cca 10 žáků a tabulí, která je ze 2/3 černá tabule na křídu a 1/3 je informační tabule tematicky zaměřená na jednotlivé oblasti – meteorologii, hydrologii a pedologii. Černá tabule je velmi vhodná pro vysvětlení některých úkolů, postupů nebo sledovaného jevu. Pro tato centra slouží jako zázemí na pomůcky venkovní kabinet (dřevěný domek), který umožňuje mít pomůcky v kontaktu s jednotlivými pracovišti, tak aby byly vyučujícímu a žákům v případě potřeby ihned k dispozici. 

Meteorologické centrum – kromě stolu, lavic a tabule je součástí centra meteorologická budka, která umožní průběžně měřit některé meteorologické veličiny – teplotu vzduchu, vlhkost vzduchu, minimální denní teplotu, maximální denní teplotu, úhrn srážek, rychlost větru apod. Žáci si tak na vlastní kůži zažijí vědecké bádání, jehož součástí je vytvoření hypotézy, ověření a závěr, ke kterému došli. Dále se naučí zpracovávat a interpretovat naměřené výsledky, případně porovnávat jednotlivá období. Byly zakoupeny měřicí přístroje – minimo - maximální teploměr, vlhkoměr, srážkoměr, anemometr a laboratorní pomůcky na měření kvality srážek.

Hydrologické centrum – je umístěno v blízkosti centra branky u Studeného potoka. Žáci tak mohou pravidelně sledovat některé hydrologické veličiny jako je průhlednost vody, pH, tvrdost vody, teplota a vodivost. Dále mohou mapovat celý Ekosystém studeného potoka včetně rostlin a živočichů, především biologický průzkum bezobratlých živočichů v jarním období. Vzhledem k výskytu zajímavého ekosystému u Studeného potoka v bezprostřední blízkosti areálu školy byly také zakoupeny ornitologické pomůcky – budka a krmítko s videokamerou a dvěma dalekohledy, které umožní mapovat výskyt ptáků v oblasti tohoto ekosystému. Napájení videokamer je zajištěno ekologickým způsobem pomocí solárního panelu. Pro hydrologická měření byly zakoupeny pH papírky, testovací proužky pro stanovení tvrdosti vody a dva konduktoměry na měření vodivosti vody. Pomůcky jako je trubice na měření průhlednosti, síťka na odchyt bezobratlých a některé další laboratorní pomůcky byly pořízeny z vlastních zdrojů.

Pedologické centrum – v blízkosřti centra je oplocený prostor pro pedologická měření, odběr vzorků a odkrytý půdní profil. Žáci mohou bádáním objevovat barvu půdy, zrnitost, teplotu, pH, schopnost vsakovat vodu apod. Byly zakoupeny půdní teploměry a půdní vrtáky. Další pomůcky byly pořízeny z vlastních zdrojů.

Parcipační aktivityMateřská škola

Odloučené pracoviště
Zástupkyně ředitelky: tel. 733 322 839
E-mail: ms.prazska@zs5.svitavy.cz
Pražská 2A, 568 02 Svitavy

Základní škola

Ředitelka školy: tel. 733 735 788
Zástupkyně ředitelky: tel. 734 237 631
E-mail: skola@zs5.svitavy.cz
Sokolovská 1638/1, 568 02 Svitavy

Školní družina

Odloučené pracoviště
Vedoucí vychovatelka: tel. 730 194 911
E-mail: sd.prazska@zs5.svitavy.cz
Pražská 2A, 568 02 Svitavy