You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Připravuji...

Cílem projektu bylo zajištění dostatečného zabezpečení prostor v areálu odloučeného pracoviště školy „Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1“.

Naše škola provozuje svoji činnost mimo hlavní budovu na ulici Sokolovská 1638/1 také na odloučeném pracovišti na ulici Pražská 2A ve Svitavách. Zde se nachází tři oddělení MŠ a celkem pět tříd ZŠ (1., 2. a 3. třída), tzn. naše nejmladší děti. Kolem školy je rozsáhlý areál, původně lesopark, který nabízí dětem mateřské školy a nejmladším žákům základní školy venkovní aktivity v přírodě.

Díky realizaci projektu byla naistalována otevírací brána s pohonem na dálkové ovládání, která je každodenně využívána při dovozu jídla pro děti mateřské školy a žáky první a druhé třídy základní školy. Dálkový ovladač od brány byl také poskytnutý společnosti, která zajišťuje svoz komunálního a tříděného odpadu. Nyní je brána trvale uzavřená, pouze v případě potřeby je otevírána. Dále byly nainstalovány dvě branky na čipový systém a audio dveřní jednotkou na vstupu, která je propojena s videotelefony v učebnách. Díky tomuto systému je zamezen volný přístup nepovolaným osobám do areálu školy, což výrazně zvýšilo jeho bezpečnost pro naše děti, aniž by to narušilo výchovně vzdělávací proces a celkově provoz školy. Zabezpečení areálu školy bylo velmi kladně hodnoceno zákonnými zástupci dětí i zaměstnanci školy.

Tento projekt byl spolufinancován z dotačního programu MŠMT „Podpora zabezpečení škol a školských zařízení“ a z provozních prostředků školy. Celková výše dotace - 65 000 Kč.Mateřská škola

Odloučené pracoviště
Zástupkyně ředitelky: tel. 733 322 839
E-mail: ms.prazska@zs5.svitavy.cz
Pražská 2A, 568 02 Svitavy

Základní škola

Ředitelka školy: tel. 733 735 788
Zástupkyně ředitelky: tel. 734 237 631
E-mail: skola@zs5.svitavy.cz
Sokolovská 1638/1, 568 02 Svitavy

Školní družina

Odloučené pracoviště
Vedoucí vychovatelka: tel. 730 194 911
E-mail: sd.prazska@zs5.svitavy.cz
Pražská 2A, 568 02 Svitavy