You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Připravuji...

POPIS PROJEKTU

Naše škola obdržela v roce 2009 grantovou podporu v rámci Programu celoživotního učení. Díky tomu jsme se mohli zapojit do projektu pod názvem Kvalita dneška a zítřka. Do tohoto projektu jsou zapojeny školy z Finska, Španělska, Řecka, Velké Británie a Slovenska.
V průběhu šk.roku 2009-10 jsme uskutečnili celkem 9 mobilit (5 zaměstnanců, 4 žáci) do dvou partnerských škol – V. Británie a Španělska. Během listopadu 2010 proběhl výjezd na Slovensko (3 učitelé a 6 žáků). Poslední, závěrečná mobilita se konala v březnu 2011 ve Finsku.
Prostřednictvím Skype konferencí jsme se dohodli na úkolech, které jsme plnili – vypracovali jsme prezentace, v kterých jsme zodpověděli na položené otázky týkající se naší školy, školského systému, integrace žáků se specifickými poruchami učení. Představili jsme naši vlast, naše město, naše zvyky a tradice.
Ve Velké Británii, kde jsme pobývali od 3. do 7. listopadu 2009, jsme potom připravené materiály prezentovali. Získali jsme nové informace o našich partnerských zemích a jejich školských systémech. Porovnávali jsme aktivity, které na školách probíhají, zaznamenali je a na konci budeme hodnotit naše zlepšení.
Druhé setkání proběhlo od 14. do 18. dubna v Anglesole ve Španělsku. Před odjezdem jsme na webových stránkách vyplňovali dotazník týkající se ekologického myšlení a vztahu k životnímu prostředí. Potom jsme si připravili filmový materiál o ekologicky orientovaných aktivitách na naší škole, který jsme potom před ostatními prezentovali. Na Slovensko do Žiáru nad Hronom jsme putovali od 7. do 11. listopadu 2010. Slovenští kolegové nás překvapili svojí houževnatostí a nadšením, jakým se zapojili do celého programu. Během pobytu, kromě několika společných prezentací, jsme měli možnost navštívit a účastnit se výuky na několika školách. Naši žáci byli také aktivně zapojeni během celého pobytu. Během vyučování pracovali v menších skupinách společně se slovenskými a španělskými dětmi. Byli nepřímo donuceni používat anglický jazyk, aby mohli zpracovat projekt, který jim byl slovenskými kolegy zadán. Žáci byli ubytováni ve slovenských rodinách, které měli vlastní děti podobného věku. Po společném dopoledni ve škole, pro ně rodiny chystaly program. Rodiče i slovenské děti se o ně staraly jako o své největší kamarády a loučení probíhalo ve velice přátelském duchu.
Abychom splnili další kritérium projektu Comenius, rozhodli jsme se prezentovat celý festival Globe Games, který naše škola pořádala během června 2010.
Do Finska jsme letěli 16. března 2011 a pět dní jsme byli v partnerské škole v Oulu. Během společných setkání jsme zhodnotili průběh celého projektu. Pořádající škola také zajistila doprovodný program, kdy jsme měli možnost na vlastní kůži vyzkoušet chůzi na sněžnicích. Někteří i poprvé zakusili jízdu na běžkách a stavěli iglů. Samozřejmě jsme i ochutnali místní menu – soba na různé způsoby. Navštívili jsme sobí farmu, dojeli až na Polární kruh a vyfotili se se Santa Clausem, který zde celoročně pobývá. Na konci projektu vznikne dokument o eko-aktivitách, v nichž naplňujeme určitá kritéria nutná pro trvale udržitelný rozvoj.

Cílem této části je dostatečně kvalifikovaně vzdělat pedagogy ze svitavských škol pro moderní projektovou výuku a ICT.

Video - Comenius Kvalita dneška a zítřka 2009_2011

 Mateřská škola

Odloučené pracoviště
Zástupkyně ředitelky: tel. 733 322 839
E-mail: ms.prazska@zs5.svitavy.cz
Pražská 2A, 568 02 Svitavy

Základní škola

Ředitelka školy: tel. 733 735 788
Zástupkyně ředitelky: tel. 734 237 631
E-mail: skola@zs5.svitavy.cz
Sokolovská 1638/1, 568 02 Svitavy

Školní družina

Odloučené pracoviště
Vedoucí vychovatelka: tel. 730 194 911
E-mail: sd.prazska@zs5.svitavy.cz
Pražská 2A, 568 02 Svitavy