You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Připravuji...

Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí.

V České republice program zaštiťuje MŠMT a MŽP a je do něho zapojeno přes 300 škol. Program Ekoškola probíhá také v dalších 55 zemích světa a celosvětově se ho účastní přes 44 500 škol. Jeho mezinárodním koordinátorem je nezisková organizace FEE (Foundation for Environmental Education).

Podle výzkumu se žáci z Ekoškol chovají k životnímu prostředí šetrněji než ostatní žáci, častěji sdílí pocit, že mají svým jednání možnost ovlivňovat stav životního prostředí a mají vyšší míru znalostí o odpovědném environmentálním chování v oblasti ekomanagementu.

Koordinátorem programu v ČR je TEREZA, vzdělávací centrum z. ú.

Naše škola je součástí programu od roku 2007. Cílem Ekoškoly je prostřednictvím sedmi kroků naplnit některé z vybraných témat Ekoškoly.

 • 2009 - získ prvího titulu Ekoškola.
 • 2010 - pořadatelství Globe games.
 • 2011 - obhajoba titulu Ekoškola.
 • 2013 - obhajoba titulu Ekoškola.
 • 2017 - zisk druhého titulu Ekoškola.
 • 2021 - obhajoba titulu Ekoškola.
 • 2023 - čeká nás obhajoba titulu Ekoškola.
7 kroků Ekoškoly:

1. EKOTÝM

Tým lidí založený na dobrovolnosti a zájmu žáků, učitelů, provozních zaměstnanců a také třeba rodičů nebo odborníků. Společně vedou program a naplňují podstatu 7 kroků na škole.

2. ANALÝZA

Analýza je zjišťování stavu školy i prostředí kolem ní v konkrétních tématech. Díky ní   zjišťujeme, co funguje dobře a co je třeba naopak zlepšit.

3. PLÁN ČINNOSTÍ

S pomocí výsledků, které nám dává Analýza, navrhujeme a uskutečňujeme činnosti. Vedou k tomu, jak udržet to, co funguje a zlepšit to, co nefunguje.

4. MONITOROVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ

Průběžně zjišťujeme, zda dosahujeme toho, co jsme si naplánovali. Vyhodnocujeme dopad našich aktivit. Bez toho bychom totiž nezjistili, jestli naše snažení mělo nějaký smysl.

5. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA VE VÝUCE

Škola podporuje v rámci výuky a mimoškolních aktivit všechny žáky a učitele v rozšiřování znalostí, dovedností a postojů v environmentální výchově. Širší znalost ve všech tématech programu Ekoškola pomáhá nacházet jak souvislosti, tak často i řešení environmentálních problémů.

6. INFORMOVÁNÍ A SPOLUPRÁCE

Dáváme vědět o tom, co děláme v rámci programu Ekoškola uvnitř i vně školy. Zároveň rozšiřujeme spolupráci i mimo Ekotým. Dochází tím k zviditelnění a pochopení naši činnosti a motivaci okolí k zapojení do práce v programu.

7. EKOKODEX

Společně ve škole vymyslíme pravidla a hodnoty programu Ekoškola. Jejich dodržováním tak dosahujeme pozitivních změn v nás, na naší škole i v jejím okolí.

 

Témata Ekoškoly
 • VODA
 • PROSTŘEDÍ ŠKOLY
 • JÍDLO A SVĚT
 • ODPADY
 • ENERGIE
 • DOPRAVA
 • ŠETRNÝ SPOTŘEBITEL
 • KLIMATICKÉ ZMĚNYMateřská škola

Odloučené pracoviště
Zástupkyně ředitelky: tel. 733 322 839
E-mail: ms.prazska@zs5.svitavy.cz
Pražská 2A, 568 02 Svitavy

Základní škola

Ředitelka školy: tel. 733 735 788
Zástupkyně ředitelky: tel. 734 237 631
E-mail: skola@zs5.svitavy.cz
Sokolovská 1638/1, 568 02 Svitavy

Školní družina

Odloučené pracoviště
Vedoucí vychovatelka: tel. 730 194 911
E-mail: sd.prazska@zs5.svitavy.cz
Pražská 2A, 568 02 Svitavy