You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Připravuji...

Projekt reflektoval aktuální stav ICT ve vzdělávání ČR a především naléhavou potřebu funkční a systematické implementace dotykových ICT do edukační praxe konkrétních škol.

Cílovou skupinou byli pedagogičtí pracovníci ZŠ a v menší míře SŠ, primárně z malotřídních venkovských škol mimo administrativní centra i dopravně dostupné DVPP.

Realizační tým MU koncipoval tyto provázané cíle a způsoby jejich plnění:

  • vytvořit na platformě MU znalostní on-line prostředí pro sdílení odborného vzdělávacího obsahu, zkušeností ivýzkumů pro dobu udržitelnosti a následné období
  • uspořádat pro cílovou skupinu ředitelů vzdělávací a sdílecí odbornou konferenci s experty praxe
  • vzdělat pedagogické pracovníky v elementární práci s dotykovými ICT
  • vést mentoring a koučink s pedagogickými pracovníky k dotykovým ICT v oborových didaktikách
  • připravit ke všem prezenčním aktivitám e-learningovou oporu
  • provést evaluaci, výzkumně ji zpracovat a publikovat.

Webové stránky projektu: interes.kisk.czMateřská škola

Odloučené pracoviště
Zástupkyně ředitelky: tel. 733 322 839
E-mail: ms.prazska@zs5.svitavy.cz
Pražská 2A, 568 02 Svitavy

Základní škola

Ředitelka školy: tel. 733 735 788
Zástupkyně ředitelky: tel. 734 237 631
E-mail: skola@zs5.svitavy.cz
Sokolovská 1638/1, 568 02 Svitavy

Školní družina

Odloučené pracoviště
Vedoucí vychovatelka: tel. 730 194 911
E-mail: sd.prazska@zs5.svitavy.cz
Pražská 2A, 568 02 Svitavy