You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Připravuji...

Záměr úpravy školní zahrady vznikl na základě potřeb vyučujících i žáků o badatelsky orientovanou výuku a GLOBE měření také u žáků na 1. stupni. Realizací projektu vznikla tři vzdělávací centra, která umožňují pravidelná terénní měření v přímém kontaktu s přírodou.

Meteorologické centrum – nedílnou součástí meteorologického centra je meteorologická budka, která umožňuje průběžně měřit některé meteorologické veličiny – teplota vzduchu, vlhkost vzduchu, minimální denní teplota, maximální denní teplota, úhrn srážek, rychlost větru apod.

Žáci si tak na vlastní kůži zažijí vědecké bádání, jehož součástí je vytvoření hypotézy, ověření a závěr, ke kterému došli. Dále se učí zpracovávat a interpretovat naměřené výsledky, případně porovnávat jednotlivá období. Byly zakoupeny 3 tablety pro skupinovou práci na okamžité zaznamenávání a vyhodnocování naměřených dat, vytváření potřebné fotodokumentace apod. Dále byly zakoupeny měřicí přístroje – minimo - maximální teploměr, vlhkoměr, srážkoměr, anemometr a laboratorní pomůcky na měření kvality srážek.

Ornitologické centrum – toto centrum je tvořeno dřevěnou zástěnou, na které jsou umístěné budky pro jednotlivé druhy ptáků včetně informačně vzdělávacích cedulek. Zástěna umožňuje snadnou manipulaci s budkami, jejich umístění ve výšce, která bude vhodná pro badatelskou činnost mladších dětí. Děti mohou samy s pomocí vyučujících s budkami manipulovat, udržovat je a pozorovat pohyb ptactva v jejich blízkosti. Dále bylo pořízeno krmítko s videokamerou, aby bylo možné seznamovat se průběžně s jednotlivými druhy ptáků. Bylo pořízeno pítko, budky pro různé druhy ptáků a budka s barevnou videokamerou pro denní i noční pozorování. Dále byly zakoupeny tři dalekohledy na pozorování ptáků. Žáci se tak naučí vnímat více živou přírodu kolem nás, pozorovat chování ptáků, poznávat je ve volné přírodě a starat se o ně v souladu s jejich potřebami v závislosti na ročních obdobích. 

Pěstební centrum - v souladu s principy přírodních zahrad byly vytvořeny čtyři záhonkové truhlíky, ve kterých žáci rozvíjí svoje pěstitelské schopnosti. Naučí se lépe pochopit vliv počasí a dalších faktorů na pěstování rostlin. Dále se blíže seznámí s některými druhy rostlin a jejich následného využití nejen v kuchyni. Byla zakoupena některá zahradnická náčiní např. motyčky, kultivátory, hrábky, košťata, sázecí kolíky, zahradní nůžky, zahradní kolečka, zahradní koše a konvičky. Byl zakoupen zahradní substrát, netkaná textilie, některé druhy rostlin, půdní teploměry, zahradní srážkoměry. Z keramické hlíny v rámci tradičního kroužku keramiky byly vyrobeny informační cedulky s názvy jednotlivých rostlin.Mateřská škola

Odloučené pracoviště
Zástupkyně ředitelky: tel. 733 322 839
E-mail: ms.prazska@zs5.svitavy.cz
Pražská 2A, 568 02 Svitavy

Základní škola

Ředitelka školy: tel. 733 735 788
Zástupkyně ředitelky: tel. 734 237 631
E-mail: skola@zs5.svitavy.cz
Sokolovská 1638/1, 568 02 Svitavy

Školní družina

Odloučené pracoviště
Vedoucí vychovatelka: tel. 730 194 911
E-mail: sd.prazska@zs5.svitavy.cz
Pražská 2A, 568 02 Svitavy