You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Připravuji...

TEORETICKÁ ČÁST
  • Cílem této části je dostatečně kvalifikovaně vzdělat pedagogy ze svitavských škol pro moderní projektovou výuku a ICT.
  • Odborník s dlouholetou zkušeností v oblasti projektového vyučování proškolí pedagogické pracovníky s různými formami projektové výuky. Na konkrétních příkladech naučí projektové náměty vytvářet, zpracovávat a aplikovat ve výuce.
  • Protože pro některé formy projektového vyučování lze využít interaktivní tabuli, bude pro zájemce uspořádáno školení, kde se učitelé naučí pracovat s interaktivní tabulí a s příslušným softwarem. Zároveň si zde společně vytvoří ukázkový projekt.
PRAKTICKÁ ČÁST
  • Učitelé, kteří se do tohoto projektu zapojí, budou schopni na základě získaných znalostí vypracovávat své záměry do formy studijních opor. Nedílnou součástí bude ověření správnosti projektů na žácích. Každá z opor bude také zkontrolována, zda obsahuje všechny náležitosti projektového vyučování a následně namnožena a distribuována do školních databank. Tím dojde ke vzájemné výměně cenných materiálů. Učitelé jednotlivých předmětů budou získávat zkušenosti a dojde tak k lepší vzájemné spolupráci škol a propojování školních vzdělávacích programů jednotlivých institucí.
  • Ke všem částem projektu budou vytvořeny metodické materiály. Celkově bude vytvořeno 88 opor, 40 tzv velkých a 48 tzv. malých.
  • Předpokládaným přínosem projektu bude vyškolený pedagog základní školy, uplatňující při výuce moderní a netradiční trendy kutikulární reformy. Tyto trendy budou učitelé využívat při své každodenní práci s dětmi školního věku.
  • Na každé škole vznikne databanka 88 kompletně zpracovaných opor projektového vyučování. Tímto budou položeny základy k lepší vzájemné spolupráce těchto institucí ve městě.
Popis přidané hodnoty projektu, v čem je inovativní

Projekt je koncipován jako zásadní podpora pedagogům při vytváření projektové výuky. Bude jim poskytnuto vědomostní i materiální zázemí pro tento způsob vzdělávání a dojde k úzké spolupráci zúčastněných svitavských škol. Navození bližších vztahů mezi těmito školami je hlavním cílem projektu. Každá základní škola má svůj školní vzdělávací program profilovaný jiným směrem tak, aby si rodiče mohli vybrat z rozdílných typů škol. Velký problém však nastává, když žák změní školu v průběhu své školní docházky. Ne vždy jsou tyto vzdělávací programy stejné, a tak často dochází k tomu, že žák některé učivo úplně mine a musí je pak dohánět doučováním. V budoucnu by díky tomuto projektu měla komunikace mezi jednotlivými školami a sdílení opor zajistit, že klíčové učivo bude ve všech školách vyučováno ve stejné kvalitě. Díky projektu dojde k zavedení praktických moderních výukových programů pro získání a prohloubení znalostí širokého spektra oblastí. Jeho realizace připraví žáky nejen na další studium na vyšších stupních vzdělávacích institucí, ale dá jim i základní informace důležité pro praktický nebo i profesní život. Děti budou po zavedení opor vyučovány inovativními postupy, do výuky budou zakomponovány moderní technologie a důraz bude kladen na aktivní podíl žáků na výuce. S takovouto formou praktické moderní výuky se dnes na školách stále ještě běžně nesetkáváme. Samozřejmostí je i zaměření na osobnostní, sociální a morální rozvoj, globální souvislosti atd. Zároveň projekt automaticky přispěje k odbornému růstu pedagogů a posílí jejich způsobilost k využívání moderních výukových postupů.Mateřská škola

Odloučené pracoviště
Zástupkyně ředitelky: tel. 733 322 839
E-mail: ms.prazska@zs5.svitavy.cz
Pražská 2A, 568 02 Svitavy

Základní škola

Ředitelka školy: tel. 733 735 788
Zástupkyně ředitelky: tel. 734 237 631
E-mail: skola@zs5.svitavy.cz
Sokolovská 1638/1, 568 02 Svitavy

Školní družina

Odloučené pracoviště
Vedoucí vychovatelka: tel. 730 194 911
E-mail: sd.prazska@zs5.svitavy.cz
Pražská 2A, 568 02 Svitavy