You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Připravuji...

Projektový záměr

  • Mentoring v podobě individuálních konzultací s odborníky z praxe ze společnosti Vividbooks při zavádění interaktivní výuky přírodních věd. V rámci spolupráce obdrží škola licenci Vividbooks pro fyziku a chemii do 30. 6. 2025 zdarma.
  • Nákup robotů na program "Když děti učí děti“ včetně proškolení pedagogů. Naši žáci v roli vzdělavatelů připraví a realizují aktivity na rozvoj digitálních kompetencí s programovatelnými robotickými pomůckami pro žáky 1. třídy a děti svitavských mateřských škol.
  • Vzdělávací program (celkem 6 aktivit) v oblasti prevence rizikového chování se společností Semiramis na téma rizika online prostoru a sociální sítě při používání IT technologií pro žáky druhého stupně.
  • Využití knihovny témat O2 chytré školy ve výuce.
  • Termín realizace: leden 2022 - prosinec 2022.
  • Celková výše nadačního příspěvku: 99 725 Kč

 

„Podpořeno zprogramu O2 Chytrá škola“

„Díky programu O2 Chytrá škola.“

V tento den proběhla individuální konzultace s učiteli a zástupcem společnosti Moravia - Consulting Lukášem Janků. Učitelé byli seznámeni s nabídkou robotických pomůcek, které lze využít při výuce na základní škole. Dále byli proškoleni se zakoupenými roboty a byly jim poskytnuty metodické materiály včetně vhodných odkazů a ovládacích aplikací.Mateřská škola

Odloučené pracoviště
Zástupkyně ředitelky: tel. 733 322 839
E-mail: ms.prazska@zs5.svitavy.cz
Pražská 2A, 568 02 Svitavy

Základní škola

Ředitelka školy: tel. 733 735 788
Zástupkyně ředitelky: tel. 734 237 631
E-mail: skola@zs5.svitavy.cz
Sokolovská 1638/1, 568 02 Svitavy

Školní družina

Odloučené pracoviště
Vedoucí vychovatelka: tel. 730 194 911
E-mail: sd.prazska@zs5.svitavy.cz
Pražská 2A, 568 02 Svitavy