You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Připravuji...

Naše škola je zapojena do projektu „Ovoce do škol“, jehož hlavním úkolem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit zdravé stravovací návyky ve výživědětí, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny. V rámci tohoto projektu  je dětem 1. – 5. ročníků dodáváno zdarma čerstvé ovoce, zelenina či 100% džusy.

Informace

Projekt Ovoce do škol probíhá v České republice již pátým rokem ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem zemědělství.  Za provádění projektu je zodpovědný Státní zemědělský intervenční fond. Cílem projektu je vytvářet lepší stravovací návyky u dětí, bojovat proti narůstající dětské obezitě a podporovat zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny u dětí.

V rámci projektu vznikly internetové stránky //www.ovocedoskol.szif.cz, kde můžete nalézt zajímavé informace nejen pro školy (schválení dodavatelé, dodávané produkty, informativní příručka pro školy), ale také informace pro rodiče, děti a dodavatele.

Více informací viz.: //www.msmt.cz/ministerstvo/ovoce-do-skol-doplnujici-informace

Dodavatelskou firmou je Fruit servis, s.r.o. - //www.mkfruit.cz/

Plakát projektuMateřská škola

Odloučené pracoviště
Zástupkyně ředitelky: tel. 733 322 839
E-mail: ms.prazska@zs5.svitavy.cz
Pražská 2A, 568 02 Svitavy

Základní škola

Ředitelka školy: tel. 733 735 788
Zástupkyně ředitelky: tel. 734 237 631
E-mail: skola@zs5.svitavy.cz
Sokolovská 1638/1, 568 02 Svitavy

Školní družina

Odloučené pracoviště
Vedoucí vychovatelka: tel. 730 194 911
E-mail: sd.prazska@zs5.svitavy.cz
Pražská 2A, 568 02 Svitavy