You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Připravuji...

V roce 2011 jsme uspěli s žádostí o grant zaměřený na podporu čtenářství. Bylo nám vyplaceno 70.000,-Kč. Z poskytnutých finančních prostředků jsme dovybali školní žákovskou knihovnu. Byly doplněny řady knih používaných při nácviku výuky čtení. Zakoupené knihy budou využity nejen ve vyučovacích hodinách, ale i v rámci kroužků (např. Zábavné čtení) a školních akcí. Prostřednictvím knih budeme žáky motivovat k četbě, podporovat v nich zájem o získávání informací, rozvíjet jejich cit pro mateřský jazyk a schopnost komunikovat. Knihy budou volně dostupné k vypůjčení v žákovské knihovně.

Děkujeme za poskytnuté finanční prostředky a věříme, že tento projekt bude i v budoucnu opět podpořen.


Více informací na:
//www.msmt.cz/vzdelavani/rozvojovy-programu-ve-vzdelavani-podpora-ctenarskeMateřská škola

Odloučené pracoviště
Zástupkyně ředitelky: tel. 733 322 839
E-mail: ms.prazska@zs5.svitavy.cz
Pražská 2A, 568 02 Svitavy

Základní škola

Ředitelka školy: tel. 733 735 788
Zástupkyně ředitelky: tel. 734 237 631
E-mail: skola@zs5.svitavy.cz
Sokolovská 1638/1, 568 02 Svitavy

Školní družina

Odloučené pracoviště
Vedoucí vychovatelka: tel. 730 194 911
E-mail: sd.prazska@zs5.svitavy.cz
Pražská 2A, 568 02 Svitavy