You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Připravuji...

Projekt spolufinancován z ESF a státního rozpočtu ČR.

Název projektu: Šablony II - Rozvoj ZŠ a MŠ Sokolovská

Reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008874

Výše podpory: 1 890 229 Kč

Datum zahájení projektu: 01. 09. 2018

Datum ukončení projektu: 31. 08. 2020

Doba trvání: 24 měsíců

Projekt je zaměřen na podporu a rozvoj následujících témat: personální podpora pro děti a žáky ohrožené školním neúspěchem, profesní rozvoj pedagogů, volnočasové aktivity vedoucí k rozvoji klíčových kompetencí.

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání v MŠ, ZŠ i ŠD, profesní rozvoj pedagogů a rozvoj logického a strategického myšlení žáků.

Vybrané aktivity:

 • Školní asistent – personální podpora ZŠ, MŠ a ŠD
  • Cílem této aktivity je poskytnout větší podporu zejména dětem a žákům ohroženým školním neúspěchem.
 • Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ
  • Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního speciálního pedagoga.
 • Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ i ŠD
  • Cílem této aktivity je rozvoj logického a strategického myšlení žáků.
 • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
  • Cílem této aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování.
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD
  • Cílem je podpořit dlouhodobé vzdělávání a rozvoj pedagogických pracovníků formou ucelených vzdělávacích programů. Vzdělávání bude probíhat v oblasti polytechniky.
 • Projektový den v MŠ a ŠD
  • Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí.Mateřská škola

Odloučené pracoviště
Zástupkyně ředitelky: tel. 733 322 839
E-mail: ms.prazska@zs5.svitavy.cz
Pražská 2A, 568 02 Svitavy

Základní škola

Ředitelka školy: tel. 733 735 788
Zástupkyně ředitelky: tel. 734 237 631
E-mail: skola@zs5.svitavy.cz
Sokolovská 1638/1, 568 02 Svitavy

Školní družina

Odloučené pracoviště
Vedoucí vychovatelka: tel. 730 194 911
E-mail: sd.prazska@zs5.svitavy.cz
Pražská 2A, 568 02 Svitavy