You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Připravuji...

NÁZEV PROJEKTU

SEMAFOR

ČÍSLO PROJEKTU

CZ.1.07/ 1.1.28/ 02.0003

ROZPOČET PROJEKTU

2 434 496, 57 Kč

DOBA REALIZACE PROJEKTU

01. 04. 2013 – 31. 12. 2014

ZÁKLADNÍ MOTTO:
  1. 1) Zastav se a rozhlédni se kolem sebe
  2. 2) Připrav si pomůcky
  3. 3) Rozjeď svou práci
STRUČNÝ OBSAH PROJEKTU

Projekt Semafor byl zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání na Základní škole a mateřské škole Svitavy, Sokolovská 1prostřednictvím inovace a modernizace výuky a propojením s výpočetní technikou. Hlavním cílem projektu bylo podnítit u žáků zájem o vědu a výzkum v oblasti přírodních věd. Díky realizaci projektu si škola pořídila některé kvalitní učební pomůcky, realizovala kroužek robotiky a vytvářela nové didaktické materiály, které propagují aplikovanou vědu v hodinách fyziky, biologie, chemie nebo enviromentální výchovy. Výběrovou komisí Pardubického kraje byl hodnocen jako 5. nelépe podaný projekt s počtem získaných bodů 88,5. Z hodnotící zprávy od hodnotitelů je především velmi kladně hodnocena základní myšlenka projektu.

VÝSTUPY PROJEKTU

Hlavní činností projektu bylo zpracování nových metodických materiálů v předmětech přírodopis, zeměpis, fyzika, chemie, pracovní činnosti a dále informatika zaměřená na  základy  programování s využitím robotů, zpracování a vyhodnocení naměřených dat a následná prezentace realizované badatelské činnosti.

Hlavním výstupem projektu byla kniha metodických materiálů v přírodovědných a technických předmětech včetně DVD s pracovními listy, laboratorními protokoly, fotografiemi a dalším didaktickým materiálem z realizovaných aktivit.

POTŘEBNOST PROJEKTU

Projekt vycházel vstříc potřebám budoucí konkurenceschopnosti lokální i české ekonomiky. Jak vyplývá z vládní Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 - 2020, jedním ze tří hlavních pilířů budoucí konkurenceschopnosti ČR je ekonomika poháněná inovacemi. Zájem o vědu, výzkum a s nimi spojené inovace je vhodné v žácích začít podněcovat již na druhém stupni základní školy. Vyšší zájem o technické a přírodovědné obory žáků při volbě další vzdělávací cesty se nám  podařilo vzbudit již realizací projektu RUKAVICE, před jeho začátkem odcházelo na technické obory středních škol 19 % absolventů, za dobu realizace projektu 37 %, u technických učňovských oborů byl zaznamenán nárůst ze 14 % na 20 %. Realizace projektu Semafor měla vést k dalšímu zvyšování zájmu žáků o technické a přírodovědné obory.Mateřská škola

Odloučené pracoviště
Zástupkyně ředitelky: tel. 733 322 839
E-mail: ms.prazska@zs5.svitavy.cz
Pražská 2A, 568 02 Svitavy

Základní škola

Ředitelka školy: tel. 733 735 788
Zástupkyně ředitelky: tel. 734 237 631
E-mail: skola@zs5.svitavy.cz
Sokolovská 1638/1, 568 02 Svitavy

Školní družina

Odloučené pracoviště
Vedoucí vychovatelka: tel. 730 194 911
E-mail: sd.prazska@zs5.svitavy.cz
Pražská 2A, 568 02 Svitavy