Tvořivě badatelská učebna

02.04.2018

Naše škola získala dotaci z IROP na realizaci projektu „Tvořivě badatelská učebna“ na odloučeném pracovišti školy na Pražské. Celková výše projektu je 7 539 518,55 Kč s DPH. Způsobilé výdaje projektu: 7 468 518, 55 Kč; celková výše dotace ze SR ČR a EU je 6 721 666,70 Kč. Spoluúčast města 10 % 746 851 Kč. Nezpůsobilé výdaje projektu: 71 000 Kč (stavební povolení, vedení realizace projektu).

Cílem projektu je vytvoření odborné učebny zaměřené na rozvoj polytechnické a badatelsky orientované výuky přírodních věd pro děti na odloučeném pracovišti školy. Na Pražské jsou pouze kmenové třídy. Chybí odborná učebna, která umožňuje dětem rozvoj manuální gramotnosti při polytechnické výchově a badatelsky orientovaných aktivitách, které jsou prostorově i časově náročné. Tato myšlenka je v souladu se ŠVP naší školy, který upřednostňuje odbornou výuku v odborných učebnách z důvodu možnosti využití jejího technického zázemí a odborných pomůcek, které jednoznačně zvyšují kvalitu výuky přírodovědných a technických předmětů a tím prokazatelně zvyšují zájem dětí o tyto obory. V rámci realizace projektu bude na místě původní zahradní chatky ze 70. let vytvořena odborná učebna se zázemím – dřevostavba – „vzdušná, lehká stavba, jednoduché linie, rovná střecha, učebna 60 m2 – co nejvíce prosklená kvůli světlu, šatna, WC – dívky, chlapci, kabinet na pomůcky, nářaďovna, umyvadlo ve třídě a kabinetu. Součástí učebny wifi, dataprojektor na podporu tabletizace především na výuku přírodních věd, dále pracovní stoly na polytechnickou výuku – výškově diferencované.

Projektový záměr byl projednán a schválen Radou města v květnu 2016 a dále byl schválen na zastupitelstvu města. Žádost byla podána v prosinci 2016 a projekt byl schválen v březnu 2018.