You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Připravuji...

Vážení zákonní zástupci,

chtěla bych Vás informovat, že zaměstnanci Základní školy a mateřské školy Svitavy, Sokolovská 1 se budou dne 27. 11. 2023 účastnit celodenní stávky. Znamená to, že škola i školka budou pro děti a žáky celý den uzavřeny. Uvědomuji si, že naše rozhodnutí Vám může zkomplikovat každodenní chod Vašich domácností, Vaše osobní a pracovní povinnosti. Jsme však bohužel nuceni trvat na tom, že plánovaná opatření v regionálním školství mohou negativně ovlivnit vzdělávání.

Stávkou se snažíme podpořit úsilí o zachování současných podmínek, které jsou zárukou kvalitního vzdělávání našich dětí i v budoucnosti. Nejvíce nás znepokojují zejména tyto kroky:

  • Snížení počtu možných odučených hodin (tzv. PHmax). To znamená především omezení dělení tříd na skupiny (tzv. půlené hodiny), ve kterých je vzdělávání efektivnější; zvyšování počtu žáků ve třídách (možné slučování stávajících málopočetných tříd, 30 žáků v první třídě, omezení možné individualizace výuky apod.); omezování volitelných předmětů.
  • Snížení mzdových prostředků pro nepedagogické zaměstnance zabezpečující chod školy včetně školního stravování.
  • Snížení prostředků na ostatní neinvestiční náklady (tzv. ONIV), ze kterých jsou hrazeny mimo jiné učební pomůcky žáků a učebnice.
  • Stále měnící se koncepce vzdělávání, nejasná budoucnost zajištění provozu škol, nedodržování koncepčních dokumentů a termínů (např. revize nového rámcovém vzdělávacím programu).

Naše požadavky lze ve stručnosti shrnout do následujících bodů:

  • Zabezpečení dostatku prostředků pro kapitolu školství tak, aby se v roce 2024 nekrátily mzdy nepedagogických zaměstnanců ani ONIV a PHmax škol.
  • Zahájení reálné debaty o změnách v systému inkluze (počty asistentů, pozice psychologa a speciálního pedagoga) a to od roku 2025 a koncepčně.
  • Plnění koncepčních dokumentů MŠMT nebo zahájení skutečné diskuze a tvůrčí práce na změnách koncepce tak, aby to vedlo ke zlepšení a zefektivnění školství, nikoli pouze k marginální úspoře za každou cenu. Zajištění stabilnějšího prostředí, v němž bude možné dlouhodoběji plánovat a nastavovat funkční podmínky pro efektivní vzdělávání ve školách bez ohledu na aktuální politickou situaci.

Děkuji za pochopení.

Alena Vašáková, ředitelka školyMateřská škola

Odloučené pracoviště
Zástupkyně ředitelky: tel. 733 322 839
E-mail: ms.prazska@zs5.svitavy.cz
Pražská 2A, 568 02 Svitavy

Základní škola

Ředitelka školy: tel. 733 735 788
Zástupkyně ředitelky: tel. 734 237 631
E-mail: skola@zs5.svitavy.cz
Sokolovská 1638/1, 568 02 Svitavy

Školní družina

Odloučené pracoviště
Vedoucí vychovatelka: tel. 730 194 911
E-mail: sd.prazska@zs5.svitavy.cz
Pražská 2A, 568 02 Svitavy