You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Připravuji...

Kam se obrátit, když se s něčím takovým setkáš?

Na www.stopline.cz můžeš rovnou vyplnit formulář a nahlásit tak nezákonný a nevhodný obsah.

Cenné rady najdete na webových stránkách:

Vždy by o tvém problému měl vědět dospělý, ke kterému máš důvěru!

V závažných případech se rovnou obraťte na Policii ČR!

Metodická doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních - MŠMT

 Mateřská škola

Odloučené pracoviště
Zástupkyně ředitelky: tel. 733 322 839
E-mail: ms.prazska@zs5.svitavy.cz
Pražská 2A, 568 02 Svitavy

Základní škola

Ředitelka školy: tel. 733 735 788
Zástupkyně ředitelky: tel. 734 237 631
E-mail: skola@zs5.svitavy.cz
Sokolovská 1638/1, 568 02 Svitavy

Školní družina

Odloučené pracoviště
Vedoucí vychovatelka: tel. 730 194 911
E-mail: sd.prazska@zs5.svitavy.cz
Pražská 2A, 568 02 Svitavy